Izraba energetskega potenciala oskrbe s pitno vodo

Slovenija je geografsko gorsko hribovita in gričevnata pokrajina. Poseljenost je tako v ravninskih gričevnatih, hribovitih in gorskih predelih. V vseh okoljih, razen ravninskih se pojavljajo vodo oskrbni sistemi. Pretežno temeljijo ali na črpanju vode v višje ležeče zbiralnike in potem oskrbo s prostim padom do potrošnikov. Ravno tako je v primeru večina višje ležečih vodnih izvirov. Na poti do potrošnikov, je zaradi potrebe po obvladovanju vodo oskrbnega sistema vsaj na vsakih sto metrov višinske razlike umeščen hidravlični razbremenilnik. Na tem mestu se razbremeni tlačni vod, energija se odda na stene razbremenilnika. MHE je lahko registrirana in prijavljena v podporno shemo obnovljivih virov in s tem je prodajna cene električne energije subvencionirana. Realen primer postavitve takega sistema se uporablja tudi vir obratovalnih podatkov, kateri bodo uporabljeni za optimizacijo bodočih rešitev za ta in podobne sisteme. Za več informacij, nas lahko kontaktirate.