Logistika

Stroški s tem povezani sploh niso zanemarljivo majhni. Obvladovanje procesov pomeni, da je ponudnik bolj konkurenčen in bolj prilagodljiv na dejavnike trga, kateri postajajo iz dneva v dan bolj ne predvidljivi. Obvladujemo opremo za pretovor skladiščenje in manipulacijo s sipkimi tovori, kot tudi s tekočinami. Pa naj si bo to industrijsko blago, surovine, rude,  ali tekoče blago široke potrošnje kot so nafta in njeni derivati.