Energetski sistemi

Energetski sistemi za izrabo potenciala biomase, odpadne biomase in ostalih frakcij. Celovite rešitve od priprave dokumentacije, izvedbe oprem, do montaže, zagona in vzdrževanja.